Vzor žádosti zaměstnance o zjednání nápravy při porušování povinností účastníků pracovněprávního vztahu

V uvedeném vzoru zaměstnanec, který se cítí ponižován a nadměrně zatěžován, žádá zaměstnavatele o zjednání nápravy. Dále je zde vzor kladné a zamítavé odpovědi zaměstnavatele na tuto žádost.

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

Pracuji na oddělení ....... společně se svým spolupracovníkem, (příp. spolupracovníky) ....... .

Uvedený spolupracovník (spolupracovníci) mě pravidelně ponižuje a nadměrně zatěžuje. Toto tvrzení dokládám o následující skutečnosti: ....... . Výše uvedené jednání se velmi úzce dotýká mé důstojnosti, pověsti a zároveň vytváří negativní atmosféru na pracovišti.

Žádám proto zaměstnavatele, aby zajistil nápravu a nařídil zaměstnanci ......., aby upustil od tohoto jednání.

V ....... dne .......

.......
zaměstnanec

ODPOVĚĎ ZAMĚSTNAVATELE NA ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

Prověřil jsem Vaši žádost ze dne ....... ohledně ponižování a nadměrného zatěžování Vaší osoby ze strany ....... (jméno spolupracovníka nebo spolupracovníků).

Pečlivým šetřením bylo zjištěno, že obsah Vašeho podání je důvodný, neboť zaměstnanec (příp. zaměstnanci) se dle našeho šetření opravdu dopustil Vámi uvedených skutečností. Na základě těchto zjištění, jsem nařídil následující opatření: ....... .

V případě, že nebudete souhlasit s mým zhodnocením situace, můžete se obrátit se svým návrhem k soudu.

V ....... dne .......

.......
zaměstnavatel (jeho statutární zástupce nebo jiný pověřený zaměstnanec)

ODPOVĚĎ ZAMĚSTNAVATELE NA ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

Prověřil jsem Vaši žádost ze dne ....... ohledně ponižování a nadměrného zatěžování Vaší osoby ze strany ....... (jméno spolupracovníka nebo spolupracovníků).

Pečlivým šetřením bylo zjištěno, že obsah Vašeho podání není důvodný, neboť zaměstnanec (příp. zaměstnanci) ....... Vaše tvrzení popírá a dokládá to o následující skutečnosti: ....... .

V případě, že nebudete souhlasit s mým zhodnocením situace, můžete se obrátit se svým návrhem k soudu.

V ....... dne .......

.......
zaměstnavatel (jeho statutární zástupce nebo jiný pověřený zaměstnanec)


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.1.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 16.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Filip Svoboda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv