Pracovní poměr na dobu určitou

Dobrý den, zajímalo by mě, zda-li zaměstnavatel může pracovní smlouvu na dobu určitou obnovovovat vždy po roce opět na dobu určitou. Třeba 5 let po sobě. Nejedná se ani zástup mateřské dovolené ani za nemoc apod. A dále mě zajímá - pokud pracovník nastoupí na místo, které není za mateřskou dovolenou ani za nemoc apod., může-li s ním zaměstnavatel vůbec sepsat pracovni smlouvu na dobu určitou?

Nejistota v hospodářských výsledcích některých zaměstnavatelů se odráží i v nejistotě pracovněprávních vztahů. Stalo se praxí některých zaměstnavatelů uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy pouze na dobu určitou a vždy je pak opět na dobu určitou obnovovat. Snaží se tak obejít zákon a hledat cesty k tomu, jak se snadno zbavit zaměstnance, pro kterého nemají práci, na jeho výplatu nemají prostředky, nebo který nesplňuje jiná jeho kritéria. Zaměstnanec se tak dostává do nezáviděníhodné situace, kdy se musí permanentně bát o své pracovní místo.

Pracovním smlouvám na dobu určitou se věnuje § 30 zákoníku práce. Základním ustanovením je to, které říká: "Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání, nebo jestliže v pracovní smlouvě nebo při její změně nebyly splněny podmínky pro uzavření smlouvy na dobu určitou." Tyto podmínky jsou pak obsahem dalších ustanovení.

Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat obecně s každým zaměstnancem, za jakékoliv situace (nemusí jít pouze o záskok za pracovníka na rodičovské dovolené). Ale s některými zaměstnanci (zjednodušeně řečeno - s "čerstvými" absolventy škol, s mladistvími a s těmi, o nichž to stanoví kolektivní smlouva) lze smlouvu na dobu určitou sjednat pouze tehdy, jestliže o to písemně požádají.

V posledních letech se na Ministerstvu práce a sociálních věcí několikrát objevila snaha omezit možnost opakovaného uzavírání pracovních smluv na dobu určitou. Jednalo se např. o návrh, který by zaměstnavateli umožnil uzavřít s pracovníkem smlouvu na dobu určitou pouze jednou, a poté ji obnovit pouze na dobu neurčitou. Tyto návrhy však zatím nikdy nebyly převedeny do podoby zákona.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.1.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv