Vzor konkurenční doložky

Uvedený vzor slouží jako nedílná součást pracovní smlouvy.

V případě dodatečného sjednání je třeba odvolat se na pracovní smlouvu a konkurenční doložku tomu přizpůsobit a doplnit o další náležitosti: datum a místo ujednání, určení stran atp..

V ustanovení o konkurenční doložce nemusí být závazek zaměstnance nevykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, po dobu trvání pracovního poměru. K tomuto potřebuje zaměstnanec na základě ustanovení § 75 zákoníku práce písemný souhlas zaměstnavatele. Dále v konkurenční doložce může být stanoveno odchodné.

"KONKURENČNÍ DOLOŽKA"

Zaměstnanec ........ se zavazuje, že po skončení pracovního poměru nebude vyvíjet jeden rok (lhůta může být kratší, nikoliv však delší) činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Dále může být v doložce uvedeno:

V případě, že zaměstnanec ........ tento závazek poruší, zaplatí zaměstnavateli pokutu ve výši ........ (přiměřená částka)Kč.


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 16.1.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 16.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Filip Svoboda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv