Vrácení neoprávněně zaslané výplaty

Potřeboval bych se zeptat, zda-li když mi někdo pošle na účet 2x výplatu a po půl roce mi pošlou dopis s tím, že jim danou částku dlužím a mám splatit s tím, že mezitím narostla o úroky, tak jestli mají opravdu pravdu a já bych za jejich chybu musel zaplatit nejenom případnou častku zaslanou podruhé, ale také úroky, které si oni napočítali!!?

Podle ustanovení § 243 odst. 3 zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.) může zaměstnavatel požadovat vrácení neprávem vyplacených částek ve lhůtě tří let od jejich výplaty. Podmínkou je, že zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, což jste, předpokládám, určitě věděl. Jste proto povinen tuto neprávem vyplacenou částku svému zaměstnavateli vrátit. Co se týká požadovaných úroků, je v § 243 odst. 4 uvedeno, že neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám. Neplatnost právního úkonu je definována v § 242 zákoníku práce. Ve vašem případě jde o plnění bez právního důvodu, a to neplatnost právního úkonu nezakládá, je teda možné, aby zaměstnavatel požadoval i úroky.

Dotaz zodpověděla Kateřina Pechová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 20.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv