Opakované pracovní poměry na dobu určitou

Moje přítelkyně je v důchodu, ale pracuje zároveň jako učitelka. Zaměstnavatel ji však pokaždé zaměstná od září do června a v novém školním roce opět. Je možné s jedním zaměstnancem opakovaně uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou, nebo je jejich počet omezen a po jeho vyčerpání by musela být se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou?

Pokud je pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, končí dosažením toho časového okamžiku, který si strany sjednaly při uzavření pracovního poměru.
Poté může být opět pracovní poměr (PP) sjednaný na dobu určitou mezi stranami vzniknout. Jestliže je sjednán pracovní poměr na dobu určitou, je reálný předpoklad, že PP uplynutím této doby skončí.
Mohou však nastat případy, že PP skončí i dříve před uplynutím sjednané doby. Nebo, že PP bude pokračovat i po uplynutí této doby – i bez výslovné dohody stran – v těchto případech platí, že PP na dobu určitou se změní v PP na dobu neurčitou, nedohodnou-li se strany jinak - § 56 odst. 2 ZP

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákoníku práce, která se týká také opakovaného uzavírání pracovních smluv na dobu určitou.

Dotaz zodpověděla Lenka Konvalinová, studentka 4. ročníku FPR ZČU.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv