Poslední příspěvky v této části - Pracovní právo
Ruší se vedlejší pracovní poměr?
     Zákoník práce a z něj vycházející zažitá praxe po dlouhé období rozlišoval hlavní a vedlejší pracovní poměr.
Pracovní pr. - příspěvky - 22.5.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Daňově uznatelné náklady (ust. § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 589/1992 Sb., o daních z příjmu)
     V návaznosti na novou právní úpravu pracovněprávních vztahů v novém zákoníku práce účinném od 1.1.2007 bylo potřebné promítnout tyto změny i do tzv. doprovodného zákona k zákoníku práce, a tak zároveň se zákonem č. 262/2006 sb., zákoník práce byl přijat zákon č. 264/2006 Sb. (tzv. doprovodný zákon), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce. Tímto zákonem je měněno celkem 60 zákonů, většina změn je pouze legislativně technických, ale dochází i k několika významným věcným úpravám.
Pracovní pr. - příspěvky - 22.5.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Srážky z příjmu
     Úprava srážek z příjmu zaměstnance z pracovněprávního vztahu zahrnující srážky ze mzdy, srážky z platu a z jiných příjmů zaměstnance z pracovněprávního vztahu (odměna z dohod, náhrada mzdy, odstupné, …..) je v rámci nového zákoníku práce soustředěna již jen v zákoníku práce v ust. § 145 a násl. a vychází z úpravy obsažené v dosavadním zákoníku práce, ust. § 12 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ust. § 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a z § 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.
Pracovní pr. - příspěvky - 14.3.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Výpověď z pracovního poměru
     Výpověď z pracovního poměru je způsobem rozvázání pracovního poměru v praxi nejčastěji užívaným.
Pracovní pr. - příspěvky - 19.2.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Co přináší nový zákoník práce?
     Nový zákoník práce byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR definitivně dne 23.5. 2006, kdy tato přehlasovala veto prezidenta. Ve Sbírce zákonů byl zmíněný právní předpis vyhlášen dne 7.6.2006 pod číslem 262/2006 a účinnosti nabyl dnem 1.1.2007, a to i přes mnohé negativní postoje a názory prosazující vzhledem ke krátké době legisvakance ( možnosti seznámit se s tímto předpisem) odloženou účinnost.
Pracovní pr. - příspěvky - 12.2.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
O jedné nejednoznačnosti zákona o zaměstnanosti
     Praxe úřadů práce je taková: uchazeče o zaměstnání eviduje ten úřad práce, v jehož správním obvodu má uchazeč trvalé bydliště. Proč je tomu tak a proč by tomu tak být podle mého názoru nemělo, o tom pojednává tento příspěvek.
Pracovní pr. - příspěvky - 25.10.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Opakované pracovní poměry na dobu určitou
     Moje přítelkyně je v důchodu, ale pracuje zároveň jako učitelka. Zaměstnavatel ji však pokaždé zaměstná od září do června a v novém školním roce opět. Je možné s jedním zaměstnancem opakovaně uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou, nebo je jejich počet omezen a po jeho vyčerpání by musela být se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou?
Pracovní pr. - dotazy a odpovědi - 21.11.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
O čem se mluví - připravovaná novela zákoníku práce
     Poslanecká sněmovna schválila v říjnu 2003 tzv. "euronovelu" zákoníku práce. Novela stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a při výkonu povolání, omezuje uzavírání pracovních smluv na dobu určitou a obsahuje novou úpravu dohody o omezení výkonu výdělečné činnosti zaměstnance po skončení pracovního poměru. Nyní čeká novelu projednání v Senátu.
Pracovní pr. - příspěvky - 21.11.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Vrácení neoprávněně zaslané výplaty
     Potřeboval bych se zeptat, zda-li když mi někdo pošle na účet 2x výplatu a po půl roce mi pošlou dopis s tím, že jim danou částku dlužím a mám splatit s tím, že mezitím narostla o úroky, tak jestli mají opravdu pravdu a já bych za jejich chybu musel zaplatit nejenom případnou častku zaslanou podruhé, ale také úroky, které si oni napočítali!!?
Pracovní pr. - dotazy a odpovědi - 20.11.2003, připravil(a) Redakce JURISTIC
Zaměstnanci na cestě do EU
     Předkládáme recenzi na zajímavou publikaci.
Pracovní pr. - příspěvky - 19.3.2003, připravil(a) Petr Bezouška
Výpovědní důvody
     Má matka, která je momentálně v delší pracovní neschopnosti, pracuje u společnosti, která nerada vidí, když je zaměstnanec nemocný. Kolegyně jí řekly, že už se po někom shání na její místo. Na základě čeho by s ní mohli rozvázat pracovní poměr, až jí skončí nemocenská?
Pracovní pr. - dotazy a odpovědi - 12.2.2003, připravil(a) Petr Bezouška
Okamžité zrušení pracovního poměru
     Mám dotaz, zda-li mohu okažitě zrušit pracovní poměr podle § 53 zákoníku práce zaměstnanci, kterému jsem v posledních šesti měsících doručil dvojí písemné upozornění na možnost výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce pro neplnění písemných pokynů nadřízeného, a které tento zaměstnanec stejně nesplnil ani v dalších ústně zadaných termínech.
Pracovní pr. - dotazy a odpovědi - 11.2.2003, připravil(a) Petr Bezouška

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv