Uzavření nové pracovní smlouvy

Dobrý den, obracím se na Vás se třemi dotazy, týkající se uzavření nové pracovní smlouvy se zaměstnancem. Je možné uzavřít se souhlasem zaměstnance novou pracovní smlouvu na dobu určitou, jestliže předchozí pracovní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou? Je nutné vypovědět předchozí smlouvu? Je možné v této nové smlouvě na dobu určitou sjednat novou zkušební dobu? Děkuji předem za odpověď.

Pracovní smlouva je především smlouva. Jestliže se tedy obě strany - zaměstnavatel a zaměstnanec - dohodnou na její změně, nic nebrání, aby byla změněna (pokud nebude odporovat kogentním ustanovením zákona). Jestliže je pracovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, můžou se obě strany dohodnout na změně pracovní smlouvy na dobu určitou. Pracovní smlouva na dobu neurčitou nemusí být před tím vypovězena. To znamená, že pracovní poměr dále pokračuje, jedná se pouze o jeho změnu a nová zkušební doba není možná. Nedokážu si však představit zaměstnance, který by na takovou dohodu, která je pro něho nevýhodná, přistoupil.

Jestliže byl pracovní poměr skončen (dohodou, výpovědí apod.) může zaměstnavatel s takovým zaměstnancem v budoucnu uzavřít novou pracovní smlouvu, ve které může být sjednána i zkušební doba. Jednání zaměstnavatele, který by z nějakého důvodu dal zaměstnanci výpověď a poté mu okamžitě nabídl uzavření nové pracovní smlouvy na dobu určitou a se zkušební dobou bych kvalifikoval jako nepřípustné obcházení zákona. Takto postižený zaměstnanec by mohl podat stížnost k příslušnému úřadu práce.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 28.1.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 28.1.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv