Zaměstnanci na cestě do EU

Předkládáme recenzi na zajímavou publikaci.

Nezisková činnost podporující a zvyšující právní vědomí občanů je vždy důležitým momentem a žádný takový počin by neměl zapadnout. Proto jsme se rozhodli předložit kratičkou recenzi na publikaci, kterou vydala Občanská poradna Plzeň za podpory Euro Info Centra Plzeň v rámci projektu "Podpora respektování pracovního práva a zájmu zaměstnanců a zaměstnavatelů o sociální dialog". Autorem na pohled útlé brožury je Mgr. Radomír Bednář, který v současné době vyučuje sociální politiku a sociální práva na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.

Na celkem 56 stranách autor předkládá nejdříve užitečný slovníček základních pojmů a dále se pak věnuje všem důležitým otázkám pracovněprávních vztahů - od vzniku, přes jejich změnu i skončení. Další kapitoly jsou věnovány dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, dovolené, odměňování, cestovním náhradám, zaměstnancům se ZPS a kontrolní činnosti úřadů práce.

Tato publikace může dobře posloužit nejen zaměstnancům a zaměstnavatelům, ale též studentům právnických fakult, kteří začínají pronikat do tajů pracovního práva. Mohou si zde osvojit důležitý pojmový aparát a získat základní přehled o všech důležitých pracovněprávních institutech. Publikace je též doplněna o řadu praktických příkladů, které pomohou tyto instituty pochopit a plasticky dokreslit.

Na závěr své práce autor připojil řadu zajímavých odkazů na různé instituce, které se pracovním právem zabývají, nebo se ho alespoň svojí činností dotýkají. Nám nezbývá než poděkovat za zařazení odkazu na náš server.

Publikace je zde ke stažení ve formátu .pdf.


Název rubriky - Pracovní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.3.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.3.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv