Vzor žaloby o neplatnost výpovědi

Jde o neplatnost výpovědi v souvislosti s pracovní kázní zaměstnance (jako výpovědní důvod je zde uvedena údajná krádež)

Okresnímu soudu v Plzni

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

o neplatnost výpovědi

I.

Žalobce a žalovaný si sjednali pracovní poměr podle pracovní smlouvy ze dne 8.ledna 2001 (zde je třeba uvést druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce)

Důkaz:
pracovní smlouva ze dne 8. ledna 2001, se připojuje
výslechem účastníků

II.

Žalovaný mně dne 3.července 2001 doručila výpověď z pracovního poměru pro závažné porušení pracovní kázně podle § 46 odst. 1 písm.f / ZP, které spatřovala v tom, že prý jsem jako pokladní odcizila částku 2.000 Kč.

Důkaz: výpověď ze dne 3.července 2001, se připojuje

III.

Toto tvrzení žalované rozhodně popírám.. V pokladně byl zjištěn schodek, byla jsem však označena za pachatelku krádeže. Neporušil jsem proto ani kázeň a v důsledku toho je výpověď daná zaměstnavatelem neplatná.

Důkaz:
výslech žalobce výslech svědkyně
XY

IV.

Protože pokusy žalobce o mimosoudní vyřízení byly bezvýsledné, nezbývá žalobci, než žádat o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Určuje se, že výpověď daná žalovanou žalobkyni ze dne 3. července 2001, je neplatná. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení v částce 1.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V, dne, podpis


Název rubriky - Pracovní pr. - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv