Pracovní, či obdobný vztah?

Co se považuje za pracovní, či obdobný vztah?

Za pracovní nebo obdobný vztah se považuje např.:

- pracovní poměr,

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

- služební poměr,

- práce společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti,

- dlouhodobě uvolněný člen obecního zastupitelstva,

- příp.jiné práce za odměnu.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv