Samostatná výdělečná činnost.

Co se považuje za výkon samostatné výdělečné činnosti?

- provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání (zák.č. 455/1991 Sb.)

- zápis v evidenci podle podle zákona č. 105/1990 Sb. Ve znění zákona č. 219/1991 Sb. (zemědělská výroba)

- funkce statutárního orgánu obchodní společnosti (člen statutárního orgánu)

- soustavný výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů

- výkon jiné výdělečné činnosti na základě oprávnění podle zvláštních předpisů (např. zákon o advokacii, zákon o auditorech a Komoře auditorů a další)

- soustavný výkon činností, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmů

- činnost osoby spolupracující při výkonu samostatné výdělečné činnosti, na kterou lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení,zajištění a udržení.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv