Cizinci v ČR

Jake právní předpisy upravují zaměstnávání cizinců na území ČR?

Zákon č. 1/1991 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č.167/1999 Sb. (dále jen " zákon o zaměstnanosti");

Zákon č 9/1991 Sb. , o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č.. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu);

Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých dalších zákonů(tzv. jen pobytový zákon);

Nařízení vlády č. 77/2000 Sb. , o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky;

Zákon č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( jen zákoník práce);

Zákon 97/1963 Sb. , o mezinárodním právu soukromém a procesním;

Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 192/1993 Sb. , o kolkových známkách;

Zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv