Změna pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou

Dobrý den. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou mi končí dne 31.12.2002. Zaměstnavatel mi přislíbil, že mohu klidně pracovat dál a že se tímto dle § 56 odst. 2 zákoníku práce změní pracovní poměr na dobu neurčitou. S tím jsem souhlasil. Ale do práce však nastoupím až dne 6. 1. 2003, neboť 1. 1. je svátek a 2.-3. 1. 2003 si musíme vybrat dovolenou. Má otázka tedy zní, jestli je svátek a dny dovolené pokračováním pracovního poměru a jestli tedy, až příjdu 6. 1. 2003 do práce, bude změna PP na dobu neurčitou platná? Nebo mám ještě do konce roku vyžadovat písemnou dohodu o změně PP z doby určité na neurčitou?

§ 56 odst. 2 zákoníku práce říká: "Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento pracovní poměr změnil v pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou, pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem jinak."

Toto ustanovení musíme vykládat následovně. Zaměstnavatel musí vědět o tom, že zaměstnanci skončila doba, po kterou u něho pracoval a musí vědět o tom, že zaměstnanec i nadále pokračuje v konání práce. Jeho úmyslem je tedy nadále zaměstnance zaměstnávat. Zaměstnanec naopak má nadále zájem u zaměstnavatele pracovat a tento svůj úmysl projevuje tím, že nadále vykonává sjednanou práci. Jestliže zde tedy jsou tyto dva projevy vůle, pak nic nebrání tomu, aby se použil § 56 ods. 2 zákoníku práce a pracovní poměr založený na dobu určitou se změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou. Nezabrání tomu ani to, že zaměstnanec bude v konání práce pokračovat až po dnech pracovního klidu (po svátcích) či až po čerpání dovolené, neboť úmysl pokračovat v pracovním poměru je u obou dvou (jak zaměstnance, tak zaměstnavatele) zřejmý.

Samozřejmě je výhodnější, jestliže je vše písemně stvrzeno, a pakliže proti tomu nic zaměstnavatel nenamítá, je lepší s ním sepsat dodatek k pracovní smlouvě. Předejde se tak možným sporům.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.12.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv