Zdravotní pojištění

Měl jsem pracovní poměr na dobu určitou (do 30.11.2002), ale 29.11. jsem nastoupil do nemocnice na operační zákrok s kolenem. Teď už jsem doma a můj zaměstnavatel mě zatelefonoval, že mě smlouvu neprodlouží. Také mám sníženou pracovní schopnost, jsem astmatik. Ze sociálky mně přišlo potvrzení, že za mě zaměstnavatel platil. Kdo bude zdravotní pojištění platit když jsem na nemocenské. Děkuji.

Veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Stanoví též rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována. Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky. Předpokládám, že jste občanem ČR a máte na území ČR trvalý pobyt. Pak musíte být zdravotně pojištěn již od svého narození. Jste-li v pracovním poměru, platíte zdravotní pojištění jednak Vy, ale také Váš zaměstnavatel. Výše pojistného činí 13,5% z vyměřovacího základu (v podstatě se jedná o hrubou mzdu).

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění však musíte platit i v případě, že nejste zaměstnán. V některých případech za Vás platí toto pojistné stát (např. jste-li poživatelem důchodu, uchazeč o zaměstnání či osoba ve výkonu základní vojenské služby atd.). Jestliže za Vás stát pojištění z některého důvodu neplatí, pak jej musíte své pojišťovně odvádět sám. Svoji pojišťovnu jste měl do 8 dnů od skončení pracovního poměru informovat o této skutečnosti a požádat ji, aby Vám sdělila, jakou výši a jakým způsobem máte uhrazovat. Bližší informace Vám jistě poskytne i příslušný Úřad práce.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.12.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv