Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Dobrý den, ráda bych se zeptala, za jakých podmínek je možná okamžitá výpověď ze strany zaměstnance, pokud zaměstnavatel např. neumožňuje řádné pauzy na jídlo, nedodržuje umístění zaměstnance na dohodnuté pracovní pozici a působí jistý psychologický nátlak (má podaná vypověď byla majitelem s výsměchem roztrhána, podobně jedná se všemi dokumenty obdobného charakteru). Existuje nějaká zákonná instituce, která se v takovém případě zaměstnance zastane?

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže

a) podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou, pro něho vhodnou práci,

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené lhůtě doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí dodatečně měnit.

Toto jsou jediné důvody, pro které může zaměstnanec zrušit okamžitě pracovní poměr. Výpověď (s výpovědní lhůtou) může zaměstnanec dát i bez udání důvodu. Zaměstnavatel nemůže Vaše výpovědi roztrhat. Na tom, že jste platně podala výpověď, jeho jednání nic nemění. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Jesliže jste mu výpověď doručila do vlastních rukou a on ji roztrhal, na doručení to nic nemění. Výpovědní doba je 2 měsíce a počíná běžet začátkem měsíce, které následuje po měsíce, ve kterém byla výpověď doručena. Jestliže jste mu tedy výpověď doručila, je platná a výpovědní doba je možná už v běhu.

Jednání zaměstnavatele můžete též ohlásit Úřadu práce.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.12.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv