Zápočtový list při dohodě o provedení činnosti

Dobrý den, byl jsem zaměstnán u firmy s pracovní smlouvou na HPP. Ve zkušební době jsem dostal výpověď, ale pokračoval ve stejné práci na dohodu o pracovní činnosti. Mám v zápočtovém listu mít uvedenu i dobu odpracovanou na dohodu o pracovní činnosti? Děkuji.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kam dohoda o pracovní činnosti patří) jsou upraveny v části čtvrté zákoníku práce. Je vyloučeno analogicky použit část druhou, která upravuje pracovní poměr. Pro např. není možné, aby pracovník zaměstnaný na dohodu o pracovní činnosti vyžadoval dovolenou. Také úprava zápočtového listu je obsažena v části druhé (§ 60 zákoníku práce). Zde je však dle mého názoru situace odlišná a zaměstnavatel je povinen také u dohody o pracovní činnosti zápočtový list zaměstnanci vystavit. Dovozuji to například z toho, že nařízení vlády č. 108/1994 Sb. (které určuje v § 3 obsah zápočtového listu) hovoří o tom, že v zápočtovém listu (potvrzení o zaměstnání) zaměstnavatel např. uvede skutečnosti rozhodné pro posouzení nároků na dávky nemocenského pojištění. Jelikož dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na všeobecném zdravotním pojištění, pak by měl mít zaměstnanec v rukou potvrzení o těchto rozhodných skutečnostech.

Závěrem lze doporučit, aby si zaměstnanec se zaměstnavatele přímo v dohodě o pracovní činnosti dohodl vystavení zápočtového listu, předejde se tak zbytečným pozdějším nesrovnalostem. U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jde totiž také o vztah zaměstnanec - zaměstnavatel a lze dle § 233 odst. 2 písm. e) sjednat v dohodě podmínky, které jinak část druhá upravuje.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv