Zaměstnavatel nevyplácí mzdu

Zaměstnavatel mi nevyplatil mzdu s tím, že nemá peníze. Co se s tím dá dělat? A jak docílit nápravy? Předem děkuji za odpověď.

Základní povinností zaměstnavatele je vyplácet zaměstnanci za odvedenou práci mzdu. Jestliže zaměstnavetel tuto povinnost neplní, můžete postupovat následovně (upozorňuji, že ani jeden z nabízených postupů není optimálním). § 54 zákoníku práce dává zaměstnanci právo okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže mu nebyla vyplacena mzda do 15 dnů po její splatnosti. Poté se jistě můžete obrátit na soud a žalovat zaměstnavatele na vyplacení dlužné mzdy. Takový postup Vás ale přivede na Úřad práce, pakliže nemáte možnost sehnat si práci jinou. Druhou možností je vyčkat, zaměstnavatel může být např. v druhotné platební neschopnosti. Takto však nelze čekat věčně. Rozhodně bych na to, že zaměstnavatel nevyplácí mzdu, upozornil příslušný Úřad práce.

Náš právní řád obsahuje také poměrně nový zákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Stručně řečeno, tento zákon dává šanci zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán návrh na prohlášení konkurzu, aby své mzdové nároky uplatnili u příslušného Úřadu práce, který jim je vyplatí.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv