Převedení na jinou práci

Pracuju jako mechanik strojů a zařízení a zaměstnavatel po mně chce každou směnu, abych uklízel listí, sekal trávu atd. s tim, že pro mě nemá tolik práce. Tyto práce zabírají cca 1/4 mojí pracovní doby. Má na to zaměstnavatel právo? V pracovní smlouvě o tom není ani zmínka. Díky za odpověď.

Druh práce je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Konat práce jiného druhu než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen výjimečně v případech použití institutu převedení na jinou práci.

Převedení na jinou práci: rozlišuje se nutné převedení (kdy zaměstnavatel musí zaměstnance převést - např. těhotnou ženu na vhodnou práci) a fakultativní převedení (kdy může zaměstnavatel převést zaměstnance - např. když mu dal výpověď z důvodu, pro který s ním mohl okamžitě zrušit pracovní poměr). Nelze-li dosáhnout účelu převedení převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, nebo je-li to třeba k odvrácení živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků.

Prostojem se rozumí překážka na straně zaměstnavatele. Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými podobnými provozními příčinami (prostoj) a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.

Jestliže pro zaměstnavatele nemůžete konat práci z důvodu poruchy na strojním zařízení, nebo z důvodu jiných provozních příčin, může Vám buď vyplácet 80 % průměrného výdělku, nebo Vás může převést na jinou práci, ale pouze na nezbytně nutnou dobu. Jestliže by jste tuto práci měl vykonávat pravidelně z toho důvodu, že již jste svojí práci vykonal a zaměstnavatel pro Vás nemá žádnou další z důvodu, že prostě žádná jiná práce, kterou máte vykonat není a v jejím vykonání nic nebrání, pak Vás nemůže úkolovat mimo sjednaný druh práce, kterou máte vykonávat.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv