Teplota na pracovišti

Dobrý den, zajímalo by mě, jaké teploty mají být v zimním období na pracovišti(kanceláře, dílny). Co lze učinit se zaměstnavatelem, který tyto limity nedodržuje. Děkuji za odpověd.

Tyto otázky upravuje vládní nařízení č. 178/2001 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Poslední paragraf vládního nařízení ukládá povinnost uvést do souladu s jeho zněním veškerá pracoviště, i ta, která byla zřízena přede dnem jeho nabytí účinnosti, nejpozději do 1. ledna 2003. Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek (kam patří i teplota na pracovišti) jsou stanoveny v závislosti na tepelné produkci organismu, která je dána charakterem a intenzitou vykonávané práce.

Pro první skupinu prací (sezení s mírnou aktivitou, uvolněné stání - kancelářské práce, práce v dozornách, šití, montáž malých lehkých dílců, jeřábníci) je teplota pro chladné období roku stanovena na 18 až 24 °C a pro teplé období roku na 20 až 28 °C.

Pro druhou skupinu prací (činnost vstoje nebo při chůzi spojená s přenášením lehkých břemen nebo překonáváním malých odporů - laboratorní práce, vaření, strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, práce nástrojářů a mechaniků, prodavači, práce vsedě s pohybem obou paží-např. obsluha lisů, výstupní kontrola, montáž TV baněk) je teplota pro chladné období roku stanovena na 13 až 21 °C a pro teplé období roku na 16 až 27 °C.

Pro třetí skupinu prací (činnost spojená s přenášením středně těžkých břemen - mechanici, prodavači při silné frekvenci zákazníků, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním rotačním lisu, řidiči autobusů, trolejbusů a ostatních drážních vozidel, řidiči traktorů, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, obsluha koksové baterie, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů) je teplota pro chladné období roku stanovena na 9 až 18 °C a pro teplé období roku na 14 až 26 °C.

Chladné období roku se shoduje s otopným obdobím roku jak je stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb. Podle této vyhlášky začíná otopné období 1.září a končí 31. května následujícího roku. Otopným obdobím se rozumí doba, po kterou musí být zařízení pro dodávku tepla v pohotovém technickém stavu, přičemž vlastní vytápění začíná, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. Průměrná denní teplota venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot naměřených v 7.00, 14.00 a ve 21.00 h ve stínu, přičemž teplota ve 21.00 h se počítá dvakrát. Pokud dochází v okrajových obdobích otopného období k diskomfortu ve vnitřním prostředí, je třeba volit v rozumné míře i vhodný oděv.

Pokud zaměstnavatel nedodržuje tyto limity (výrazně je překračuje), pak lze podat stížnost k místně příslušnému Úřadu práce.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv