Ochranná lhůta - výplata nemocenské

Ukončila jsem pracovní poměr a jsem jako uchazeč o zaměstnání hlášena na příslušném úřadě práce od 15. 10. t.r. Chtěla bych vědět, jak je to s tzv. ochranou lhůtou, která se vztahuje na bývalého zaměstnavatele z pohledu výplaty nemocenského v případě nemoci nebo otěhotnění /počet dnů/. Děkuji za odpověď.

Nemocenské pojištění a výplatu dávek nemocenského pojištění upravuje zákon č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Jeho § 42 hovoří o ochranné lhůtě. Dávky nemocenského pojištění náleží, jestliže se podmínky rozhodné pro jejich přiznání splnily v době pojištění nebo sice po skončení pojištění, avšak ještě během doby, po kterou zaměstnanec pobírá nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny nebo peněžitou pomoc v mateřství, anebo jestliže se splnily v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 42 dnů od skončení zaměstnání; jestliže však zaměstnanec byl naposledy zaměstnán po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy zaměstnán. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta vždy šest měsíců.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv