Uvolnění z pracovního poměru pro výkon veřejné funkce.

Je povinen primátor města opustit své dřívější zaměstnání a být zaměstnán pouze na radnici? Vím, že mu bývalý zaměstnavatel musí držet místo po dobu trvání mandátu, ale zajímá mne, zda primátor musí toto místo opustit anebo vykonávat zároveň obě funkce. Dále mi zajímá zda se to týká i jiných členů zastupitelstva. Děkuji za odpověď.

Co se týče Vaší zmínky o tom, že je zaměstnavatel povinen držet zaměstnanci místo v případě, že je dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce, což nepochybně funkce primátora je, tak máte pravdu. Zaměstnavatel skutečně nesmí dát takovémuto zaměstnanci výpověď. Odpověď na Vaši první otázku je v podstatě jednoduchá, pokud osoba, která zastává funkci primátora, byla zaměstnána předtím na "plný úvazek" (tedy na stanovenou týdení pracovní dobu), nemůže tuto práci vykonávat souběžně s funkcí primátora. Jelikož zákoník práce připouští pouze výkon dvou nebo více souběžných pracovních poměrů, které jsou v poměru pracovní poměr hlavní a pracovní poměr vedlejší. Vedlejším pracovním poměrem potom rozumí pracovní poměr, který je sjednán na kratší než stanovenou týdení pracovní dobu. Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 29.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 29.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv