Výpověď daná zaměstnancem

Dobrý den, rád bych se zeptal, co vše má obsahovat výpoveď daná zaměstnancem. Byl bych rád za příklad. Ještě by mne zajímalo, jestli když dá zaměstnanec výpověď, má nárok na odstupné? Předem děkuji za odpověď.

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a obecně činí dva měsíce. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Stačí tedy, jestliže napíšete dopis, který nadepíšete "Výpověď z pracovního poměru" a zaměstnavateli sdělíte, že končíte pracovní poměr k tomu a tomu dni. Musíte ovšem zachovat dvouměsíční výpovědní lhůtu, která začne běžet prvním dnem v měcíci, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Např. když bude doručena 5.6., pak výpovědní doba začíná běžet 1.7. a pracovní poměr skončí 31.8.

Zaměstnanci, který podává výpověď, nenáleží odstupné, jestliže není v pracovní nebo v kolektivní smlouvě dohodnuto jinak.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv