Zaměstnávání občanů SR

Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli jsem povinnen platit zdravotní a sociální pojištění za občany Slovenské republiky, které zaměstnávám na dohodu o provedení práce v České republice. Předem děkuji za odpověď.

Mezinárodní smlouva uzavřená mezi Českou republikou a Slovenskou republikou určuje, že na vzájemné zaměstnávání občanů se vztahuje tato smlouva a předpisy platné a účinné na území toho státu, kde má zaměstnavatel sídlo. Jestliže jste zaměstnavatel se sídlem v ČR a zaměstnáváte občany Slovenské republiky, pak za ně musíte platit odvody stejně, jako za české zaměstnance.

Konkrétně u dohody o provedení práce se za české zaměstnance neplatí pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ani pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Proto je nemusíte platit ani za slovenské občany.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 22.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 22.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv