Rodičovská dovolená

Hezký den přeji. Moje manželka je na mateřské dovolené a v lednu budou synovi tři roky. Dnes nám přišel dopis od jejího zamestnavatele s tímto zněním:

Skončení mateřské dovolené. Dnem 09.01.2003 Vám skončí rodičovská dovolená. Dosud jsme od Vás neobdrželi zprávu, zda nastoupíte zpět do zaměstnání. V případě, že se rozhodnete dále pečovat o dítě, ukončete svůj pracovní poměr výpovědí.

Přiložena je vyplněná výpověď z pracovního poměru podle §51 ze strany zaměstnance s ukončením prac. poměru ke dni 31.12.2002.

Má moje manželka povinnost rozvázat prac. poměr, když chce zůstat s dítětem do čtyř let věku? Jak se máme zachovat?

Matka narozeného dítěte má nárok na mateřskou dovolenou v délce minimálně 28 týdnů. K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

Vrátí-li se do práce zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené (nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené), je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě.

Rodičovská dovolená může trvat nejdéle do 3 let věku dítěte. Jestliže s ním chce Vaše manželka zůstat déle, není zaměstnavatel povinen dále jí "držet" její pracovní místo a může s ní rozvázat pracovní poměr.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv