Pracovní podmínky těhotných žen

Dobrý den. Má přitelkyně je ve třetím měsíci těhotenství. Momentálně pracuje jako prodavačka a různě se jí střídají směny, někdy dělá půlden, jindy 12-ti hodinové směny a to i několikrát za sebou, např. o víkendech. Jelikož jí nebývá dobře a občas mívá zdravotní problémy, zajímalo by mě, zda-li, a případně jak, zákoník práce upravuje práci těhotných žen. Děkuji.

Zákoník práce upravuje pracovní podmínky těhotných žen v § 153 a následujících. Pro Vás je asi nejdůležitější toto: Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody; přitom zaměstnavatel postupuje v součinnosti s příslušným odborovým orgánem. Těhotná žena také nesmí pracovat přesčas.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv