Skončení pracovního poměru dohodou

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně ukončení pracovního poměru dohodou. Před časem jsem dostala 1. vytýkací dopis od zaměstnavatele, v době mé nemocenské. Na základě toho jsem napsala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou. Dopis jsem zaslala doporučeně. Druhý den se ozval majitel společnosti, že s mojí výpovědí souhlasí, ale do konce měsíce se již neozval. Žádost byla zaslána k 15. dni minulého měsíce, s ukončením k 30. dni minulého měsíce. Do dnešního dne jsem nedostala žádné písemné vyjádření, přestože má výpovědní doba již je dávno pryč. Doslechla jsem se, že pokud se zaměstnavatel do konce měsíce nevyjádří, je pracovní poměr automaticky rozvázán. Je to pravda? Jestli ano, do jaké doby je povinen zaměstnavatel poslat zápočtový list?

Skončení pracovního poměru dohodou upravuje zákoník práce v § 43. Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

Zákon sice předepisuje pro dohodu písemnou formu, ale s jejím nedodržením nespojuje neplatnost dohody. To znamená, že dohoda může být uzavřena i ústně a přitom bude platná. Důležité je mít na paměti § 244 zákoníku práce, který upravuje způsob uzavírání smluv (dohod) v rámci pracovněprávních vztahů. Smlouva (dohoda) sjednaná podle příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů je uzavřena, jakmile se účastníci shodli na jejím obsahu. Jestliže jste požádala o rozvázání pracovního poměru dohodou a zaměstnavatel Vám telefonicky potvrdil svůj souhlas, je smlouva platně uzavřena. Otázkou zůstává, zda nedošlo k omylu - píšete, že jste navrhla skončení pracovního poměru dohodou, ale zaměstnavatel přistoupil na Vaši výpověď. Dále píšete o výpovědní lhůtě. Jestliže jste Vy a zaměstnavatel měli různou představu o skončení pracovního poměru, k uzavření dohody nedošlo, neboť se nesetkali dva shodné projevy vůle. Prostě jste oba nezamýšleli totéž. Taková smlouva by byla pro svojí neurčitost neplatná.

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) a uvést v něm důležité údaje, které stanoví právní předpisy (např. dobu trvání pracovního poměru a druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, nebo skutečnosti rozhodné pro posouzení nároků na dávky nemocenského pojištění). Povinnost vydat zápočtový list váže zákon na skončení pracovního poměru, to znamená - zaměstnavatel ho má vydat bezodkladně, v co nejkratší lhůtě. Ve Vašem případě bych zaměstnavatele písemně vyzval k jeho vydání.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv