Dohoda o provedení práce - omezení

Mám na vás následující otázku: Jsem student a přivydělávám si vyučováním jazyků. Chtěl bych vědět, jestli mohu v jednom roce uzavřít několik dohod o provedení práce s více jazykovými školami najednou. Součet odpracovaných hodin do konce roku nepřesáhne počet sto.

Zákoník práce v § 235 říká, že dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. To znamená, že počet 100 hodin se vztahuje pouze k jednomu zaměstnavateli. U něho nesmí být tento počet překročen. Jestliže máte více zaměstnavatelů, u nichž máte uzavřenu dohodu o provedení práce, tyto hodiny se nesčítají.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv