Uvolnění pro výkon veřejné funkce

V roce 1997 jsem byla jmenována do funkce členky představenstva. V roce 1998 u mě nastala překážka na straně zaměstnance, kdy jsem byla uvolněna svým zaměstnavatelem pro výkon veřejné funkce. Po mém uvolnění byl do funkce člena představenstva jmenován jiný zaměstnanec. Já jsem však z této funkce nebyla odvolána, neskončilo mi funkční období, ani jsem se členství v představenstvu nevzdala. Chtěla jsem se zeptat, jestli nyní po odpadnutí překážky (ukončení výkonu veřejné funkce) mám nárok na vrácení se zpět do funkce člena představenstva? Nebo jmenováním nového člena představenstva mé jmenování zaniklo? Děkuji.

V prvé řadě je nutné rozlišovat pracovněprávní vztah (zaměstnavatel-zaměstnanec), který se řídí zákoníkem práce, a vztah společnost-člen statutárního orgánu, který se řídí obchodním zákoníkem. Funkce člena představenstva není vykonávána v zaměstnaneckém poměru a nepodléhá úpravě zákoníku práce. To znamená, že něco jiného je to, že jste zaměstnancem společnosti a něco jiného, že jste členem jeho statutárního orgánu. Do funkce členky představenstva Vás jmenuje valná hromada akciové společnosti.

Souběžně jste tedy byla zaměstnancem a měla vykonávat práci dle pracovní smlouvy a také členkou představenstva s povinnostmi z toho vyplývajícími. Vznikla-li překážka na Vaší straně, zaměstnavatel Vás uvolnil k výkonu veřejné funkce (Je-li založen nový pracovní poměr volbou do veřejné funkce, je zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v době zvolení do funkce v pracovním poměru, povinen mu umožnit výkon funkce a poskytnout mu za tím účelem pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnavatel, pro kterého byl dlouhodobě uvolněn, poskytne zaměstnanci přiměřenou odměnu.), ale členkou představenstva jste nepřestala být a svou funkci jste měla vykonávat. Funkce člena představenstva zaniká zejména odstoupením, odvoláním nebo smrtí. Obchodní zákoník nezná uvolnění z funkce člena statutárního orgánu z důvodu výkonu jiné funkce.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 8.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 8.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv