Povinnosti uchazeče o zaměstnání - vyřazení z evidence

Dobrý den, měl bych dotaz, týkající se "Dohody o provedení práce". Kdo je, prosím, u tohoto pracovně právního vztahu povinen odvádět zdravotní a sociální pojištění a v jakých výších?? A k tomu ještě přidružená otázka, pokud je člověk v evidenci Pracovního úřadu a pobírá podporu v nezaměstnanosti, je povinen se z této evidence vyřadit, získá-li možnost zaměstnání pouze na "Dohodu o provedení práce", nebo může zůstat v evidenci Pracovního úřadu?

U dohody o provedení práce se neplatí pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Proto v případě pracovní neschopnosti nebudou zaměstnanci vypláceny nemocenské dávky.

Práva a povinnosti občanů při zabezpečení vhodného zaměstnání upravuje zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečem o zaměstnání je občan, který není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, ani se nepřipravuje soustavně na povolání a osobně se u úřadu práce uchází podáním písemné žádosti o zprostředkování vhodného zaměstnání. Za pracovní nebo obdobný vztah se považují i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. To znamená, že uchazeč je povinen nechat se vyřadit z evidence úřadu práce.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv