Náhrada škody na odložených věcech

Dobrý den. Jaká je doba, kdy se musí odpovědět na doporučený dopis, ve kterém nebyla uvedena odpovědní lhůta? Jedná se o dopis vymáhající na zaměstnavateli odškodnění za odcizení věci na pracovišti. Předem děkuji za odpověď.

Odpovědnost za škodu na odložených věcech je upravena v zákoníku práce, konkrétně v jeho § 204, který v odstavci 1 říká: "Zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru, odpovídá za škodu na věcech, které u tohoto zaměstnavatele zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají." Pominu-li ostatní ustanovení, důležité je to, které ukládá zaměstnanci povinnost uvědomit zaměstnavatele o škodě ve lhůtě 15 dnů ode den, kdy se o škodě dověděl. Jinak nárok na náhradu škody zanikne.

Z Vašeho dotazu je zřejmé, že jste zaměstnavatele informovala (snad i v určené lhůtě). Zaměstnavatel by Vám měl škodu nahradit. Na Váš dopis by měl dle mého názoru odpovědět co možná nejdříve. Je nutné počítat s určitým zpožděním (způsobeným doručování poštou). Jestliže by však odpověď na Váš dopis nepřišla v přiměřené lhůtě (např. 14 dnů), obrátil bych se ve Vašem případě na zaměstnavatele osobně s dotazem, jak hodlá postupovat. Teprve poté bych se případně obrátil s žalobou na soud.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 1.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 1.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv