Kontrola zaměstnaců

Prosím o odpověď na dotaz: Má Zaměstnavatel právo provádět osobní kontrolu zaměstnanců při odchodu z práce . Pokuď ano, jaké předpisy musí kontrola respektovat (kdo může provádět kontroly a jakým způsobem ).

Na základě zákoníku práce, kde v § 170 odst.3 má zaměstnavatel právo provádět kontrolu věcí v nezbytném rozsahu. Účelem tohoto ustanovení je nepochybně chránit zaměstnavatele a zamezit tím možnosti vzniku škody zaměstnavateli (např. krádežemi hotových výrobků zaměstnancem). Vnitřní předpis organizace může konkretizovat oprávněné osoby, které budou oprávněny takovouto prohlídku uskutečnit, případně specifikovat zaměstnace, kterých se takovéto prohlídky budou týkat. Zaměstnavatel je zde však limitován občanským zákoníkem a to především § 11
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.
Pokud jde o osobní prohlídku, musí být prováděna vždy osobou stejného pohlaví.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv