Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dobrý den. Moje dcera (se změněnou pracovní schopností) nastoupila do nového zaměstnání a ve zkušební lhůtě onemocněla. V této době s ní byl zrušen pracovní poměr.Má na to zaměstnavatel právo?

Zákoník práce připouští sjednání zkušební doby se zaměstnancem - a to v rozsahu nejvýše 3 měsíců (§ 31 odst. 1). Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována. Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nemůže během zkušební doby konat práci (tedy i nemoc), se započítává do zkušební doby v rozsahu nejvýše deseti pracovních dnů. Trvají-li překážky v práci delší dobu než 10 dnů, prodlužuje se o tyto další dny zkušební doba. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je její sjednání neplatné.

§ 42 odst. 1 písm. d) umožňuje zrušení pracovního poměru ve zkušební době jednostranným úkonem ze strany zaměstnavatele. Ochraná doba, jak o ní hovoří § 48 se vztahuje pouze na skončení pracovního poměru výpovědí. Proto může zaměstnavatel kdykoliv ve zkušební době pracovní poměr se zaměstnavatelem skončit, i když je v té době v pracovní neschopnosti.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv