Doručení výpovědi

Dobrý den, snažila jsem se v Zákoníku práce najít odpověď sama, ale nepodařilo se mi to (asi špatně hledám). Potřebuji vědět, zda výpověď daná zaměstnancem doručená poštou platí dnem podání na poště (tj. dle razítka) nebo dnem doručení zaměstnavateli. Druhý dotaz - pokud zaměstnanec chce doručit výpověď svému nadřízenému pracovníkovi (řediteli) , ale ten je nepřítomen, ve firmě není podatelna, lze brát jako doručení předání výpovědi např. na recepci? (samozřejmě s potvrzením z recepce). Děkuji za odpověď. M. Stuchlíková

Výpověď musí být skutečně doručena, tedy nestačí předání k poštovní přepravě. Doručením se rozumí situace, kdy adresát, v tomto případě zaměstnavatel, má možnost se zásilkou nakládat. To znamená, že doručeno je v okamžik, kdy zaměstnavatel zásilku (výpověď) převezme; resp. zásilku převezme statutární orgán zaměstnavatel jež je právnickou osobou nebo zaměstnanec zaměstnavatele, který obvykle poštu přebírá (vyřizování korespondence je jeho pracovní náplní). Pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba musí výpověď převzít osobně nebo ji za něj převezme oprávněný zaměstnanec viz výše.
K Vašemu druhému dotazu musím položit jinou otázku. Přebírá recepce jinou korespondenci za zaměstnavatele? Pokud ano, tak lze i tímto způsobem výpověď doručit. Za okamžik doručení se pak bude považovat převzetí recepcí a nikoli až okamžik, kdy se s výpovědí statutární orgán fakticky seznámí.


Název rubriky - Pracovní pr. - dotazy a odpovědi
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Příspěvky
Dotazy a odpovědi
Dotazy a odpovědi v sekci Laik/dotazy
Vzory smluv